Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Primària, Secundària i Batxillerat.
Duració de l'activitat:
de 10 del matí a les 14 hores.


Objectius didàctics:
Aprendre que és un parc natural, la seva normativa i els benefici mediambientals que aporta aquesta distinció a l’indret.
Conèixer les característiques principals de les zones humides, i en especial, les dels Aiguamolls de l’Empordà.
Conèixer i reconèixer la flora i la fauna dels Aiguamolls de l’Empordà, així com els diferents hàbitats que hi trobem.
Entendre com afecta el canvi climàtic i altres problemàtiques ambientals a aquest parc natural.
Fomentar el respecte i l’interès pels espais naturals i els organismes que hi habiten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
Oferim una seqüenciació de les activitats que es realitzen al llarg del dia, els horaris poden adequar-se a les necessitats del grup.
10:00-10:30 h : arribada de l’escola.
10:30-11:00 h: esmorzar en el recinte del Centre d’Informació del Cortalet (compta amb lavabos públics).
11:00- 11:30 h: Trobada amb els monitors i introducció sobre la formació dels aiguamolls i les característiques del parc.
11:30-14:00 h: Itinerari de Natura fins al Mas del Mata. Descobrirem la flora i la fauna del indret, fent parades en diferents llocs d’interès com: els aguaits dels ocells, els aguaits de les daines, a la zona de nidificació de les cigonyes, a la zona on pasturen les vaques marineres i altres herbívors, a l’observatori Senillosa amb una visió panoràmica del parc, i d’altres.
Al llarg de la sortida els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant l’activitat mitjançant un dossier de camp.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Guies d'ocells.
Prismàtics

 

© biosferaeduca.com