Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a: 2on Cicle d’ESO i Batxillerat
Es realitza al Centre d'Estudis del Mar de Sitges (Grups de 20 persones màxim).
Duració de l'activitat:
de 10 del matí a les 14 hores.
Període: Dilluns, dimecres i divendres dels mesos de maig, juny i juliol.


Objectius didàctics:
Aprendre conceptes sobre la biologia i distribució en la franja litoral dels invertebrats marins.
Aprendre conceptes bàsics sobre la biologia i ecologia dels peixos.
Observar i reconèixer la fauna i flora típiques de les comunitats submergides existents a la costa del Garraf.
Adquirir nocions bàsiques de busseig a pulmó lliure per realitzar adequadament l’activitat.
Fomentar l’interès i el respecte de l’alumne pel medi marí i les espècies que hi habiten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA:
COMUNITATS DEL MEDI LITORAL
Introducció al procés de formació i erosió de les platges de Sitges.
Problemàtiques mediambientals actuals.
Explicació de les diferents comunitats marines existents al litoral de la zona: comunitat de sorra i comunitat de roca (espigó).
Introducció al busseig i a la pràctica de l’snorkel: història, normativa i conceptes bàsics sobre la seva pràctica.

PART PRÀCTICA:
SNORKEL
Es realitza una àmplia explicació sobre la tècnica i el material utilitzat per desenvolupar l’activitat d’una manera correcte i segura.
Consisteix en l’observació i el reconeixement de la flora i la fauna que formen les diferents comunitats del fons marí. Amb ulleres i tub, i sota la supervisió de biòlegs marins acreditats per a realitzar l’activitat, s’explora el fons del mar.
Posada en comú de les observacions realitzades i elaboració d’una fitxa pràctica on els alumnes reconeixen les espècies típiques de cada comunitat.
Al llarg de la sortida els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant l’activitat mitjançant un dossier de camp.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Per a l’activitat de “Snorkel” s’utilitzen ulleres, tub, vestit de neoprè i guies de classificació del Mar Mediterrani.
MATERIAL QUE HAN DE PORTAR: Banyador, tovallola i calçat adequat per anar a l’aigua.

 

© biosferaeduca.com