Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Primària.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.
Objectius didàctics:
Conèixer diferents conceptes sobre la biologia de les algues
Conèixer diferents conceptes sobre la biologia dels grups de les molses i les falgueres.

Aprendre a diferenciar les algues de les plantes senzilles.

Fomentar l’interés vers aquests organismes amb l’objectiu de protegir-los i conservar-los.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
S’utilitza un power point de suport per fer una explicació sobre la biologia i altres aspectes de les algues i les plantes senzilles: quines cèl·lules tenen, com s’alimenten, com es reprodueixen, quins tipus hi ha....

PART PRÀCTICA
Observació i manipulació de diferents espècies d’algues i plantes senzilles.
Observació detallada de les parts reproductores d’una falguera

Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Kit de taller.
Algari i mostres fresques de plantes senzilles.Col·lecció d'objectes reciclats
Cal que l’escola o institut disposi de lupes binoculars o microscopis.

 

© biosferaeduca.com