Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Secundària.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.


Objectius didàctics:
Aprendre que és el plàncton i quins organismes el conformen.
Saber diferenciar entre organismes fitoplanctònics i organismes zooplanctònics i conèixer la seva biologia.
Conèixer la importància ecològica del plàncton dins la xarxa tròfica marina.
Aprendre a reconèixer els grans grups d’organismes que formen el plàncton marí.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
Conferència oral a càrrec de l’educador ambiental amb el suport d’una exposició gràfica del plàncton on s’explica la seva biologia (morfologia, alimentació, comportament, tipus, etc.), així com la importància ecològica d’aquests organismes en el medi marí.

PART PRÀCTICA
S’observa, amb l’ajuda de microscopis i lupes binoculars, diferents organismes del plàncton diferenciant entre el fitoplàncton i el zooplàncton.
D’aquesta manera i amb ajut de guies de classificació aprendrem a reconèixer i diferenciar els grans grups que formen el plàncton i les seves característiques morfològiques principals.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Kit de taller: porta i cubre objectes, plaques de petri, pipetes, mostres de plàncton.
Exposició gràfica del plàncton.
El centre escolar ha de disposar de lupes binoculars i/o microscopis.

 

© biosferaeduca.com