Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Primària.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.


Objectius didàctics:
Aprendre els conceptes d’aus sedentàries d’aus migradores.
Conèixer què és la migració i altres conceptes relacionats
Conèixer i reconèixer espècies d’aus migratòries i les seves rutes.
Aprendre en que consisteix l’anellament i la seva finalitat.
Conèixer diferents aspectes sobre la biologia i ecologia de determinats ocells migratoris: morfologia, alimentació, reproducció, hàbitat, costums, curiositats, etc.
Aprendre a reconèixer les causes i efectes de les problemàtiques ue afecten en les migracions de les aus.
Fomentar l’interès i el respecte de l’alumne pel medi terrestres i les espècies que hi habiten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
Conferència oral a càrrec de l’educador ambiental, amb el suport visual d’un power-point, on s’aprèn a diferenciar les aus sedentàries de les aus migradores, a entendre perquè migren els ocells, les rutes que realitzen, l’anellament i a conèixer alguns dels ocells més emblemàtics dels Països Catalans.

PART PRÀCTICA
Consta en l’observació i manipulació de restes d’ocells (ous, nius, plomes, etc)
Escoltar cants de diferents espècies d’aus i saber reconèixer-los
Construcció de menjadores per penjar a l’escola.
Aquesta part queda complementada amb un dossier on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Maletí de camp.
Gravació de sons i cants d’ocells.
Kit de Construcció de menjadores per ocells

 

© biosferaeduca.com