Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Infantil i Primària. ESO i Batxillerat.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.
E. Infantil
E.S.O.
Objectius didàctics:
Conèixer la Posidonia oceanica.
Aprendre diversos conceptes sobre la biologia i altres aspectes interessants d’aquesta fanerògama marina.
Conèixer i reconèixer les causes i els efectes mediambientals que afecten a la praderia.
Sensibilitzar als alumnes sobre l’actual situació de les praderies de Posidonia, en greu perill d’extinció.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
S’utilitza un power-point on l’alumne aprèn diversos conceptes sobre la biologia i l’ecologia d’aquesta fanerògama marina endèmica del Mediterrani, i el destacat paper que juga en l’equilibri mediambiental.

PART PRÀCTICA
S’explica un conte mitjançant el qual l’alumne s’endinsa en un bosc de posidònia.
Joc de Cadascú al seu lloc. (Elaboració d’un mural del fons marí).

Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Kit de taller.
Restes de Posidònia oceànica.

 

© biosferaeduca.com