Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació infantil i Primària.
Duració de l'activitat:
de 10 del matí a les 16 hores.


Objectius didàctics:
Saber què és un ecosistema boscós : característiques i conservació.
Conèixer i reconèixer algunes espècies de flora Aprendre a conèixer i reconèixer quins animals habiten en un bosc a través dels diferents rastres que deixen.
Conèixer diferents aspectes de la biologia i de l’ecologia dels animals del bosc del quals parlem.
Aprendre a reconèixer les causes i efectes de les problemàtiques ambientals que afecten els ecosistemes terrestres.
Fomentar l’interès i el respecte de l’alumne pel medi terrestres i les espècies que hi habiten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
Oferim una seqüenciació de les activitats que es realitzen al llarg del dia, els horaris poden adequar-se a les necessitats del grup:
10:00-11:00h: arribada de l’escola i esmorzar en el recinte.
11:00-11:30h: Trobada amb els monitors i explicació de les activitats a treballar durant la sortida.
11:30-13:30h: Itinerari de Natura per un ecosistema boscós. Al llarg del recorregut anirem fent parades per observar les espècies vegetals més típiques i explicar algunes característiques. Alhora farem una observació curosa per tal de trobar els rastres que de ben segur haurà deixat la fauna de l’indret.
13:30-15:00h: Dinar.
15:00-16:00h: Joc dels residus.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Maletí de bosc (restes d'organismes animals i vegetals)
Joc dels residus.

 

© biosferaeduca.com