Temàtica:
Consum i sostenibilitat.
Adreçat a:
Educació Primària i Secundària. Batxillerat.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.
Objectius didàctics:
Conèixer els conceptes de comerç i consum sostenible.
Aprendre quines tipologies d’embalatges existeixen i quins són els més sostenibles a nivell mediambiental.
Conèixer els diferents materials amb els que s’elaboren les peces de roba i aprendre quins d’aquests materials són els més ecològics.
Prendre consciència i participar en aquelles actuacions que tinguin a veure amb el consum diari.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
S’utilitza un power-point per explicar diferents conceptes sobre el consumisme, el comerç just, els residus que es generen, la procedència dels productes que comprem, l’impacta ecològic que tenen els diferents productes, consells per consumir responsablement, etc.

PART PRÀCTICA
En aquesta part es planteja un joc on els alumnes comprovaran de primera ma si consumeixen d’una manera sostenible i aprendran a valorar aquells productes ecològic que generen un mínim impacte en el medi ambient en comparació amb altres productes que no tenen en compte el medi ambient.
Aquesta part queda complementada amb dossier de treball on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.

Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Joc Saps el que compres?.

 

© biosferaeduca.com