Temàtica:
Civisme.
Adreçat a:
Educació Primària.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.


Objectius didàctics:
Conèixer els trets principals de les mal anomenades “races”.
Conèixer algunes cultures presents en la nostra societat.
Foment de la igualtat, la convivència, la solidaritat i el respecte per totes les persones que ens envolten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
S’utilitza una presentació audiovisual power-point per transmetre a l’alumne els coneixements sobre els trets principals de les mal anomenades “races” i fer una volta al món virtual entrant en alguna de les cultures més rellevants alhora que els alumnes observen les seves característiques físiques i les comparen entre ells: què hi ha d’igual i què de diferent?.

PART PRÀCTICA
Joc de les cultures.
Aquesta part queda complementada amb un dossier on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Joc de les cultures. 

© biosferaeduca.com