Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a: CS Primària, Secundària i Batxillerat
Es realitza al Centre d'Estudis del Mar de Sitges.
Duració de l'activitat:
de 10 del matí a les 14 hores.
Període: De dilluns a divendres de setembre a juny.


Objectius didàctics:
Conèixer la biologia dels organismes de la fauna i la flora marines (característiques, funcions vitals, adaptacions i hàbitat).
Identificar i classificar els organismes marins a partir de l’observació.
Comprendre el terme zonació i distingir entre supralitoral, mediolitoral i infralitoral.
Emprar un llenguatge científic per a comunicar-se de forma oral i escrita.
Conèixer activitats humanes que poden incidir o incideixen sobre el medi litoral.
Valorar la incidència de les modificacions que han sofert les comunitats d’organismes del litoral a causa de l’activitat humana.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
L’activitat s’estructura en 3 blocs:
Biodiversitat a la platja: en aquest bloc es parla sobre la franja litoral de Sitges i les comunitats marines que hi poden trobar. Els alumnes faran una recol·lecció de mostres d’organismes marins a la platja per poder-les identificar.
Identificació dels éssers vius: en aquest bloc els alumnes aprenen a identificar i classificar alguna de les mostres que han recol·lectat a la platja. A més els alumnes aprenen sobre la biologia i ecologia d’alguns dels grans grups d’invertebrats marins que hi ha al Mar Mediterrani.
Els boscos del mar: en aquest bloc es parla de la posidonia oceanica, una fanerògama marina endèmica del Mar Mediterrani i quines són les causes de la seva regressió al nostre litoral.
Al llarg de la sortida els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant l’activitat mitjançant un dossier de camp
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu dels escolars

 

© biosferaeduca.com