Temàtica:
Consum i sostenibilitat.
Adreçat a:
Educació Primària i Secundària.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.
Objectius didàctics:
Entendre en què consisteixen els conceptes canvi climàtic i efecte hivernacle.
Conèixer les causes i els efectes del canvi climàtic sobre el planeta.
Entendre que tots podem col·laborar a minimitzar els efectes d’aquest procés i aprendre la manera de fer-ho.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
S’utilitza una presentació audiovisual power-point per transmetre a l’alumne els coneixements sobre el canvi climàtic: les causes i els efectes a curt i llarg termini.
S’incideix en la conscienciació de l’alumne per intentar minimitzar la contaminació el màxim possible, fent-lo partícip de la importància i el valor del nostre comportament davant el medi ambient.

PART PRÀCTICA
L’alumne experimentarà alguns dels efectes del canvi climàtic sobre la Terra, com el desglaç dels Pols, l’efecte hivernacle, etc.
Aquesta part queda complementada amb un exercici en forma de fitxa (els continguts estan adequats segons l’edat) on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Kit de taller

 

© biosferaeduca.com