Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Primària, Secundària, i Batxillerat.
Duració de l'activitat:
de 10 del matí a les 16 hores.


Objectius didàctics:
Conèixer el Tordera i les seves característiques
Conèixer que és un bosc de ribera, quines espècies vegetals són pròpies d’aquest espai i la importància ecològica que juga dins l’ecosistema fluvial.
Conèixer i reconèixer la fauna de l’indret, així com els diferents hàbitats que podem trobar tant a terra com a dins de l’aigua.
Conèixer i reconèixer algunes de les espècies d’ocells que visiten el Tordera
Fomentar el respecte i el interès pels espais naturals i els organismes que hi habiten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
Oferim una seqüenciació de les activitats que es realitzen al llarg del dia, els horaris poden adequar-se a les necessitats del grup:
10:00-10:30 h : arribada de l’escola.
10:30-11:00 h: Esmorzar, presentació dels monitors i explicació de l’activitat.
11:00-13:30h: Itinerari de natura. Passejant pel bosc parlarem de les característiques principals d’un riu, del bosc de ribera, de la fauna que podem trobar a prop d’un riu. Un cop arribat al tram del Tordera que ens interessa, posarem en pràctica tot allò del que em parlat, prenent mesures físiques i químiques del riu, per tal d’estudiar la seva dinàmica fluvial.
13:30-15:00h: Trobada de tots els grup en el punt acordat per dinar.
15:00-16:00h: Joc dels Recursos o Joc de la Xarxa Tròfica.
Al llarg de la sortida els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant l’activitat mitjançant un dossier de camp.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Làmines il·lustratives.
Maletí de rastres.
Kit de taller

 

© biosferaeduca.com