Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Infantil, Primària i Batxillerat.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.


Objectius didàctics:
Aprendre diversos conceptes sobre la biologia i ecologia dels peixos del Mediterrani. Saber reconèixer les diferents parts de l’anatomia externa dels peixos.
Conèixer i identificar diverses espècies de peixos que formen part de la dieta mediterrània, i algunes curiositats.
Prendre consciència de l’impacte ambiental que causa la sobrepesca sobre les poblacions de peixos, i sobre el medi en general.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
Alumnes d’ Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària:
Les característiques principals dels peixos.
Algunes de les espècies de peixos més importants del Mediterrani, i les seves curiositats.

Alumnes Cicle Mitjà i Superior de Primària:
La biologia, l’ecologia i adaptacions dels peixos.
Els peixos del nostre litoral, i algunes curiositats.
La sobrepesca: causes, conseqüències i possibles solucions.

PART PRÀCTICA
Els alumnes d’ Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària construeixen un peix mitjançant diferents materials, i n’aprenen les diferents parts.
Els alumnes Cicle Mitjà i Superior de Primària fan un toca-toca de diferents peixos per observar la seva morfologia.

Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Alumnes d’ Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària:
Làmines il·lustratives de peixos i Kit de taller per a la construcció d’un peix amb diferents materials.
Alumnes Cicle Mitjà i Superior de Primària:
Power point per a l’explicació de la part TEÒRICA i Kit de taller de dissecció (safata, tisores, pinces, peix).

 

© biosferaeduca.com