Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Secundària.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.


Objectius didàctics:
Aprofundir en el coneixement sobre la biologia i ecologia dels peixos del Mediterrani: tipus de morfologia i coloració, d’alimentació, de reproducció, d’hàbitat, de comportament, etc.
Saber diferenciar les grans classes de peixos i conèixer les seves característiques principals.
Reconèixer les diferents parts de l’anatomia externa dels peixos i les seves funcionalitats.
Identificar i saber ubicar els principals òrgans interns que conformen l’anatomia interna d’un peix.
Conèixer i saber identificar diverses espècies de peixos que formen part de la dieta mediterrània, i algunes curiositats.
Prendre consciència de l’impacta ambiental que causa la sobrepesca sobre les poblacions de peixos, i sobre el medi en general.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
Conferència oral a càrrec de l’educador ambiental on es tracten els següents temes amb el suport d’un power-point molt visual i entenedor: la biologia, l’ecologia i les adaptacions dels peixos. Els peixos del nostre litoral característiques i curiositats. La sobrepesca: causes, conseqüències i possibles solucions.

PART PRÀCTICA
Els alumnes aprenen a reconèixer el tipus d’alimentació, l’hàbitat, les costums i algunes curiositats de determinades espècies de peixos del nostre litoral a través de seva observació i manipulació.
Dissecció dels animals observats, per tal d’estudiar-ne l’anatomia interna i veure’n les diferències existents entre les diverses espècies.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Kit de dissecció (safata, tisores, pinces, bisturí, guants).
Diverses espècies de peix fresc.

 

© biosferaeduca.com