Temàtica:
Consum i sostenibilitat.
Adreçat a:
Educació Primària i Secundària. Batxillerat.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.
Objectius didàctics:
Aprendre a conèixer i reconèixer quines són les fonts principals d’energia del nostre planeta.
Aprendre a reconèixer els efectes nocius que generen les energies no renovables.
Entendre el concepte d’energia renovable amb els seus pros i els seus contres.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
S’utilitza un power-point per transmetre a l’alumne els coneixements sobre l’origen de les energies que consumim i la problemàtica que generen, també entendre els conceptes: energia renovable i no renovable, així com els seus beneficis i perjudicis.
S’incideix en la conscienciació de l’alumne per intentar minimitzar la contaminació el màxim possible, fent-lo partícip de la importància i el valor del nostre comportament davant el medi ambient.

PART PRÀCTICA
L’alumne pot experimentar i comprendre com funcionen algunes de les diferents tipologies d’energies renovables, utilitzant aparells capaços de generar energia, com molinets de vent, plaques solars, etc.

Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Kit de taller.

 

© biosferaeduca.com