Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Primària, Secundària i Batxillerat.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.


Objectius didàctics:
Conèixer el concepte d’espècie autòctona i espècie al·lòctona.
Aprendre que són les espècies invasores i perquè se les anomena d’aquesta manera.
Conèixer l’impacta ecològic i mediambiental que genera l’ introducció d’espècies invasores.
Conèixer i reconèixer algunes de les plantes i dels animals catalogats com a invasores.
Fomentar el respecte vers els organismes del nostre territori.
Fomentar la conservació i protecció dels espais naturals.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
Consta d’una part TEÒRICA on amb el suport d’un power-point s’explica que són les anomenades espècies invasores i quin impacte ecològic tenen sobre la flora i fauna autòctona d’un determinat indret, així com es parlen també de les diferents espècies invasores que hi ha a Catalunya.

PART PRÀCTICA
La part pràctica pels alumnes de Primària consta d’un joc.
La part pràctica pels alumnes de Secundària consta d’un petit treball sobre l’impacta ecològic que genera l’ introducció d’un determinada espècie invasora en un parc natural.
Aquesta part queda complementada amb un dossier on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Làmines il·lustratives.
Kit de taller
Joc Espècies Invasores.

 

© biosferaeduca.com