Temàtica:
Coneixement del medi.
Adreçat a:
Educació Secundària i Batxillerat.
Duració de l'activitat:
de les 10 del matí a les 14 hores.
Objectius didàctics:
Aprendre que és un ecosistema i quins tipus hi ha.
Conèixer i reconèixer les espècies de flora de l’ecosistema triat.
Conèixer i reconèixer les especies de fauna de l’ecosistema triat
Aprendre a avaluar l’estat de conservació d’un ecosistema
Reconèixer l’impacta humà que pateixen els ecosistemes en general.
Fomentar el respecte vers el medi ambient i les especies que hi habiten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
Per dur a terme aquesta sortida es pot triar entre dues opcions:

OPCIÓ A: Estudi del litoral: estudi de la platja, enquesta de qualitat de les platges, impactes humans que reben les platges i el litoral en general, mesures de protecció i conservació, els peixos i els invertebrats marins, etc.
OPCIÓ B: Estudi d’un riu: estudi d’un ecosistema fluvial, estudi dels paràmetres físics i biològics del riu i de les seves aigües, estudi de la flora, estat de conservació, mesures de protecció, etc
Al llarg de la sortida els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant l’activitat mitjançant un dossier de camp

Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l’alumne adequat al nivell educatiu dels escolars
Maletins de camp.
Kit de dinàmica de sorres.

 

© biosferaeduca.com