Temàtica:
Biologia.
Adreçat a:
Educació Secundària i Batxillerat.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.
Període: de l'1 d'Octubre fins l'1 de Desembre

Objectius didàctics:
Conèixer la biologia i ecologia dels bolets.
Conèixer els diferents grups de bolets.
Conèixer i reconèixer algunes de les espècies típiques a Catalunya.
Parlar sobre la tradició boletaire.
Fomentar les bones maneres i el respecte quan es va al bosc per collir.
Fomentar l’interes, la protecció i la conservació dels espais verds i els éssers vius que hi habiten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
Conferencia oral a càrrec de l’educador amb el suport visual d’un power-point on s’explicaran diferents aspectes del desconegut món dels bolets: biologia, ecologia, reproducció, etc i aprendran a conèixer i reconèixer les especies més comunes de les terres catalanes.

PART PRÀCTICA
Els alumnes manipularan diferents mostres de bolets (cap d’ells tòxic o perillós per la salut) per observar-ne les diferents morfologies i estudiar-ne les seves parts.
Cultiu d’una espècie de bolet comestible a l’aula.
Aquesta part queda complementada amb dossier de treball on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Cistell de bolets.
Kit per cultivar bolets.

 

© biosferaeduca.com