Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Primària i Secundària.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.


Objectius didàctics:
Difondre la riquesa biològica dels nostres ecosistemes urbans.
Conèixer i reconèixer les especies animals i vegetals que viuen a les ciutats.
Entendre que l’ecosistema urbà es de tots i per tant, hi tenim dret a gaudir-ne però també el deure de respectar-lo i protegir-lo.
Afavorir la preservació els animals i plantes del medi urbà.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
Consta d’una part TEÒRICA amb el suport d’un power-point on s’expliquen les característiques dels entorns urbans i es parlen de les espècies de flora i fauna pròpies d’aquests llocs.

PART PRÀCTICA
La part pràctica pels alumnes de Primària consta del Joc Qui viu a la ciutat?
La part pràctica pels alumnes de Secundària i Batxillerat consta en un recorregut pel voltant del centre per observar les plantes i els animals que viuen en el barri. Aquesta part queda complementada amb un dossier on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Joc Qui viu a la ciutat?.

 

© biosferaeduca.com