Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Primària i Secundària.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.


Objectius didàctics:
Conèixer les diferents formes que adopten els éssers vius.
Conèixer els diferents colors que tenen els éssers vius.
Aprendre la finalitat de cada forma i de cada color.
Conèixer algunes espècies típiques de flora i fauna Mediterrània i estudiar les seves adaptacions al medi on viuen.
Fomentar el respecte vers els ecosistemes terrestres i els seus habitants.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
S’utilitza un power-point on s’expliquen la diversitat de formes i de colors que podem trobar en un ecosistema terrestre i la finalitat d’aquestes formes i colors com a adaptacions dels éssers vius al lloc on viuen.
Ens centrarem principalment en aquelles espècies que viuen en el nostre territori i en la difícil situació ecològica que pateixen.

PART PRÀCTICA
A mesura que es va fent l’explicació TEÒRICA dels diferents grups, els alumnes tenen l’oportunitat d’observar, tocar i olorar diferents mostres d’aquests organismes.
Aquesta part queda complementada amb un dossier on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Col·lecció de restes.

 

© biosferaeduca.com