Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Primària.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.


Objectius didàctics:
Conèixer les diferents formes que adopten els animals.
Conèixer els diferents colors que tenen els animals.
Aprendre la finalitat de cada forma i de cada color.
Conèixer algunes espècies típiques de flora i fauna Mediterrània i estudiar les seves
adaptacions al medi on viuen.
Fomentar el respecte vers els ecosistemes marins i els seus habitants.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
S’utilitza un power-point on s’expliquen certes adaptacions de diferents animals
marins relacionades amb l’ambient on viuen, amb l’objectiu d’adonar-nos de la
diversitat de formes i de colors que podem trobar en un ecosistema marí, com
també esbrinar la seva finalitat.
Ens centrarem principalment en aquelles espècies que viuen en les nostres costes i
en la difícil situació ecològica que pateixen.

PART PRÀCTICA
A mesura que es va fent l’explicació TEÒRICA dels diferents grups, els alumnes tenen l’oportunitat d’observar, tocar i olorar diferents mostres d’aquests organismes.
Aquesta part queda complementada amb un dossier on els alumnes treballen alguns dels
conceptes apresos durant el taller.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Col·lecció de restes d’invertebrats marins. BIOSFERA aportaria una col·lecció d’ organismes on hi ha representats tots els grups d’invertebrats marins que habiten al Mar Mediterrani.
S’utilitzen guies de classificació de la fauna marina del Mediterrani.

 

© biosferaeduca.com