Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Infantil, Primària i Batxillerat.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.
properament


Objectius didàctics:
Comprendre i conèixer millor el món dels invertebrats marins.
Entendre i aprendre a estimar aquests éssers poc coneguts i tant fàcils de trobar.
Aprendre a reconèixer les causes i efectes de les problemàtiques ambientals que afecten les poblacions d’aquests animals.
Fomentar l’interès i el respecte de l’alumne pel medi marí i les espècies que hi habiten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
S’utilitza un power-point per explicar els grups més comuns d’invertebrats marins (Porífers, Cnidaris, Mol·luscs, Crustacis i Equinoderms) i les seves característiques principals com l’alimentació, el tipus de locomoció, el comportament i algunes curiositats.
També s’incideix en la conscienciació de l’alumne per intentar disminuir la contaminació el màxim possible, fent-lo partícip de la importància i el valor del nostre comportament davant el medi marí.

PART PRÀCTICA
A mesura que es va fent l’explicació TEÒRICA dels diferents grups, els alumnes tenen l’oportunitat d’observar, tocar i olorar diferents mostres d’aquests organismes.
Aquesta part queda complementada amb un exercici en forma de fitxa on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Col·lecció de restes d’invertebrats marins.
S’utilitzen guies de classificació de la fauna marina del Mediterrani.

 

© biosferaeduca.com