Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Infantil i Primària.
Duració de l'activitat:
de 10 del matí a les 16 hores
Període: de l'1 d'Octubre fins el 30 de Novembre

Objectius didàctics:
Saber que és la tardor i les condicions climàtiques que es donen.
Conèixer els canvis que pateix un bosc durant la tardor.
Estudiar els canvis de conducta que pateixen els animals en aquesta època de l’any.
Conèixer i reconèixer algunes espècies de la flora i la fauna típiques de l’indret.
Aprendre alguna de les diferents tradicions que hi ha a la tardor.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
Oferim una seqüenciació de les activitats que es realitzen al llarg del dia, els horaris poden adequar-se a les necessitats del grup:
10:00-11:00h: arribada de l’escola i esmorzar en el recinte.
11:00-11:30h: Trobada amb els monitors i explicació de les activitats a treballar durant la sortida.
11:30-13:30h: Conèixer els canvis que tenen lloc en un ecosistema boscós durant l’estació de la tardor, de forma divertida i interactuant amb el medi. Itinerari de Natura per un ecosistema boscós. Al llarg del recorregut anirem fent parades per parlar de la tardor i observar les espècies vegetals més típiques i explicar algunes característiques. Alhora farem una observació curosa per tal de trobar els rastres que de ben segur haurà deixat la fauna de l’indret.
13:30-15:00h: Dinar.
15:00-16:00h: Joc dels recursos.
Al llarg de la sortida els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant l’activitat mitjançant un dossier de camp
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu dels escolars.
Conte del Mag de la Tardor.
Cistella de fruites de la Tardor.
Maletí de bosc (restes d'organismes vegetals i animals)

 

© biosferaeduca.com