Temàtica:
Medi ambient i sostenibilitat.
Adreçat a:
Educació Primària i Secundària. Batxillerat.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.
Objectius didàctics:
Aprendre a conèixer i reconèixer quines són les fonts principals d’impacte ecològic en els mars i oceans del planeta.
Aprendre com afecta la contaminació marina, la sobrepesca, l’ urbanització, la destrucció del litoral, etc en els éssers que habiten en el mar, i també com ens afecta a les persones.
Entendre que els mars i oceans de la Terra juguen un paper importantíssim per a la supervivència de tots els organismes que viuen en el planeta.
Fomentar l’interès i el respecte de l’alumne pel medi marí i les espècies que hi habiten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
S’utilitza un power-point per explicar les diferents problemàtiques mediambientals que pateixen els mars i oceans del planeta Terra: en què consisteixen, les causes, a qui afecta i de quina manera, com es pot evitar, com es pot combatre, etc.
També s’incideix en la conscienciació de l’alumne per intentar disminuir la contaminació el màxim possible, fent-lo partícip de la importància i el valor del nostre comportament davant el medi marí.

PART PRÀCTICA
Consta d’un kit de taller que permet a l’alumne entendre la dificultat que representa la recuperació de les aigües contaminades i, que és molt més ecològic i barat prevenir, aprenent a minimitzar totes aquelles activitats que contaminen.

Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Kit de taller

 

© biosferaeduca.com