Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat

Duració de l'activitat:
1:30 hores.
properament
Objectius didàctics:
Comprendre i conèixer millor el món dels mamífers marins, en especial el grup dels cetacis.
Aprendre diferents aspectes de la biologia d’aquests éssers.
Aprendre a saber diferenciar els odontocets (dofins) dels misticets (balenes). Aprendre a reconèixer les causes i efectes de les problemàtiques ambientals que afecten les poblacions d’aquests animals.
Fomentar l’interès i el respecte de l’alumne pel medi marí i les espècies que hi habiten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
S’utilitza un power-point per explicar el grup del sirenids, pinnipedes i cetacis: les seves característiques principals, alimentació, adaptacions, comportament, curiositats, classes, etc.
També s’incideix en la conscienciació de l’alumne per intentar disminuir la contaminació el màxim possible, fent-lo partícip de la importància i el valor del nostre comportament davant el medi marí.

PART PRÀCTICA
S’ usa un kit de taller on l’alumne simula les adaptacions que presenten els cetacis en funció de la seva alimentació.
Es reprodueixen sons que emeten les diferents espècies de cetacis per comunicar-se i orientar-se.

Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Kit de taller.
Reproducció de sons emesos per cetacis de les nostres costes.

 

© biosferaeduca.com