Temàtica:
Medi ambient i sostenibilitat.
Adreçat a:
Educació Primària i Secundària.
Duració de l'activitat:
2 hores.
Període: de l'1 de Novembre fins les vacances de Nadal
Objectius didàctics:
Conèixer el concepte de consumisme.
Conèixer com afecte el consumisme en els recursos naturals del que disposem.
Entendre que l’època nadalenca les societats actual realitzen un consum desmesurat.
Aprendre diferents mesures per tal de minimitzar els nostres residus
Conèixer quines actuacions podem realitzar al Nadal per tal de reduir el nostre consum i fer-ho de manera sostenible.
Aprendre a fabricar objectes amb materials reciclats.
Fomentar el reciclatge i la reutilització d’objectes i materials.
Fomentar l’esperit crític davant les actuacions que perjudiquen el medi ambient.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
Consta d’una exposició oral amb el suport d’un power-point on es tracten diferents temes relacionats amb el consum desmesurat que es dona en aquesta època de l’any i quines mesures es poden prendre per tal de minimitzar l’impacta ambiental que es genera.

PART PRÀCTICA
Consta en la fabricació de objectes de decoració nadalenca a partir de materials reciclats. Dita decoració servirà per guarnir l’aula.
Les decoracions que no s’acabin en el temps del taller podran acabar-se després a l’escola.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Kit de taller: materials i eines necessaris per a la fabricació de la decoració.


 

© biosferaeduca.com