Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Primària, Secundària i Batxillerat.
Duració de l'activitat:
de 10 del matí a les 16 hores.


Objectius didàctics:
Aprendre que és un parc natural, la seva normativa i quines avantatges comporta per la conservació del medi terrestre.
Conèixer la Fageda d’en Jordà, les característiques biològiques i ecològiques principals d’aquest espai forestal únic.
Conèixer i reconèixer la flora i la fauna de l’indret, així com els diferents hàbitats que hi trobem.
Aprendre diversos conceptes bàsic sobre geologia i vulcanologia.
Conèixer les característiques pròpies del volcà de Santa Margarida.
Fomentar el respecte i l’interès pels espais naturals i els organismes que hi habiten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
Oferim una seqüenciació de les activitats que es realitzen al llarg del dia, els horaris poden adequar-se a les necessitats del grup:
10:00-10:30h : arribada de l’escola.
11:00-11:30h: Esmorzar, presentació dels monitors i explicació de l’activitat.
11:30-13:30 h: Ascens al Volcà de Santa Margarida. Introducció a la vulcanologia i en especial a la zona volcànica de la Garrotxa.
13:30-14:30 h: Dinar.
14:30-15:30/16:00 h: Descoberta de la Fageda. Passejant per l’interior d’aquest bosc parlarem de la seva fauna i la seva flora. Així com de la importància ecològica que té.
Al llarg de la sortida els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant l’activitat mitjançant un dossier de camp.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Làmines il·lustratives.
Maletí de rastres.

 

© biosferaeduca.com