Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat.
Duració de l'activitat:
de 10 del matí a les 16 hores.


Objectius didàctics:
Saber què és un Parc Natural : característiques, normativa i conservació.
Conèixer i reconèixer algunes espècies de la flora i la fauna típiques del Montseny.
Conèixer els canvis que tenen lloc en un ecosistema boscós durant les diferents estacions de l’any, de forma divertida i interactuant amb el medi.
Fomentar el respecte i el interès pels espais naturals i els organismes que hi habiten.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
Oferim una seqüenciació de les activitats que es realitzen al llarg del dia, els horaris poden adequar-se a les necessitats del grup:
10:00-10:30h : arribada de l’escola.
10:30-11:00h: esmorzar en el recinte del Centre d’Interpretació del Parc (compta amb lavabos públics).
11:00-11:30h: Trobada amb els monitors i explicació de les activitats a treballar durant la sortida.
11:30-13:30h: Itinerari de Natura per l’ecosistema boscós del Montseny en l’època de la tardor. Sortint des del Centre d’Interpretació fins a arribar al Pantà de Santa Fe, descobrirem la flora i la fauna de l’indret.
13:30-14:30h: Dinar.
14:30-15:30 h: Joc de la Xarxa Tròfica o Joc dels Recursos.
Al llarg de la sortida els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant l’activitat mitjançant un dossier de camp.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Maletí de bosc (restes d'organismes animals i vegetals)

 

© biosferaeduca.com