Temàtica:
Consum i sostenibilitat.
Adreçat a:
Educació Primària.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.
Objectius didàctics:
Conèixer els diferents residus que generem les persones.
Conèixer l’ ubicació correcte de cada residu i el seu destí final.
Conèixer la llei de les 3R: reducció, reutilització i reciclatge.
Fomentar l’hàbit de la separació de deixalles i el reciclatge
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
S’utilitza una presentació audiovisual per transmetre a l’alumne els coneixements sobre el reciclatge: quins residus generem, per que els hem de reciclar, on ho hem de fer, usos o altres vides dels materials reciclats....

PART PRÀCTICA
S’incideix en la conscienciació de l’alumne per intentar minimitzar la contaminació el màxim possible i potenciar el reciclatge i el consum sostenible, fent-lo partícip del valor del nostre comportament davant el medi ambient.

Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Kit de taller.
Col·lecció d'objectes reciclats

 

© biosferaeduca.com