Temàtica:
Consum i sostenibilitat.
Adreçat a:
Educació Secundària
Duració de l'activitat:
1:30 hores.
Objectius didàctics:
Conèixer els diferents residus que generem les persones, l'ubicació correcte de cada residu i el seu destí final
Conèixer la llei de les 3R: reducció, reutilització i reciclatge.
Fomentar l’hàbit de la separació de deixalles i el reciclatge .
Motivar l'alumne per a la investigació sobre la problemàtica de la generació de residus i el seu tractament.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
S’utilitza una presentació audiovisual per transmetre a l’alumne els coneixements sobre el reciclatge: quins residus generem, per que els hem de reciclar, on ho hem de fer, usos o altres vides dels materials reciclats....

PART PRÀCTICA
Joc de la ruleta.
Aquesta part queda complementada amb dossier de treball on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.

Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Joc de la ruleta.
Col·lecció d'objectes reciclats

 

© biosferaeduca.com