Temàtica:
Medi ambient i sostenibilitat.
Adreçat a:
Educació Primària.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.
Objectius didàctics:
Conèixer la diferència entre so i soroll.
Aprendre les diferents fonts de contaminació acústica i els nivells de soroll que existeixen.
Conèixer els efectes de la contaminació acústica i reconèixer diferents tipus de sorolls de la vida quotidiana.
Entendre que el soroll molesta i aprendre com reduir-lo
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
S’utilitza una presentació audiovisual per transmetre a l’alumne la diferència entre so i soroll, les fonts i els nivells de soroll que hi ha a la nostra vida quotidiana i els efectes que té la contaminació acústica en la nostra salut.

PART PRÀCTICA
Es mesuren nivells de soroll mitjançant un sonòmetre i es comprova el llindar entre el so i els soroll. També s’escolten diferents sons i sorolls que estan presents en la vida diària i s’aprèn a reconèixer-los i classificar-los.
Aquesta part queda complementada amb dossier de treball on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.

Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Sonòmetre i reproductor de música.

 

© biosferaeduca.com