Totes aquestes activitats són conduïdes per educadors ambientals qualificats i coneixedors de la zona. Els professors rebreu un dossier amb els continguts de l'activitat perquè pugueu consultar qualsevol informació sobre el taller, com el funcionament, les temàtiques tractades i els recursos utilitzats.
Els alumnes també disposaran d'un dossier a realitzar el dia de la sortida

 

© biosferaeduca.com