Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Primària, Secundària i Batxillerat.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.


Objectius didàctics:
Ampliar els coneixements sobre la biologia i altres aspectes interessants del grup dels peixos cartilaginosos.
Conèixer i reconèixer les diferents espècies de taurons i rajades que habiten en el Mar Mediterrani.
Sensibilització sobre l’actual situació de les poblacions d’aquests animals en greu perill d’extinció.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
S’utilitza un power-point on s’expliquen diferents conceptes sobre la biologia dels peixos cartilaginosos: morfologia, hàbitat, alimentació, tipus de reproducció i curiositats.
Ens centrarem principalment en aquelles espècies que viuen en les nostres costes i en la difícil situació ecològica que pateixen.

PART PRÀCTICA
A mesura que es va fent l’explicació TEÒRICA dels diferents grups, els alumnes tenen l’oportunitat d’observar, tocar i olorar diferents mostres d’aquests organismes.

Aquesta part queda complementada amb un dossier on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Col·lecció de restes de taurons i rajades.

 

© biosferaeduca.com