Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Infantil, Primària, secundària i Batxillerat.
Duració de l'activitat:
de 10 del matía les 16 hores.
LLoc on es realitza: Palamós, Arenys de Mar o Vilanova i la Geltrú.Objectius didàctics:
Aprendre com es formen les platges i com s’avalua el seu estat.
Aprendre sobre la biologia i ecologia dels peixos del Mediterrani.
Conèixer el port i les activitats que s’hi realitzen: com la subhasta del peix.
Aprendre les diferents arts de pesca que s’usen a la costa catalana.
Entendre la sobreexplotació pesquera i els problemes que genera.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
Oferim una seqüenciació de les activitats que es realitzen al llarg del dia, que poden adequar-se a les necessitats de l’escola:
10:00-10:30h : arribada de l’escola i esmorzar.
10:30-13:30h: Durant el matí es fan les següents activitats :

* Naveguem a bord del Marinada (En el cas d’anar al Port d’Arenys de Mar, cost extra de 3,5 Є/alumne primària i 4,5 Є/alumne de secundària).

* Descoberta de la platja: com es formen les platges, que trobem a la sorra, aprenem a reciclar les deixalles.

* Coneguem els invertebrats marins: l’activitat es pot realitzar a la platja a l’espigó segons l’edat dels alumnes.

* Els peixos del Mar Mediterrani: explicació de diferents espècies de peixos que es pesquen en la costa catalana, i que formen part de la nostra dieta.
13:30-15:00h: Dinar.
15:00-16:00 h: Visita al Port pesquer: passejant pel port pesquer s’expliquen les diverses barques de pesca que hi ha, les arts que utilitzen, el tipus peix que capturen, la problemàtica mediambiental que generen...Per finalitzar es visita la llotja del peix on observarem els preparatius per la subhasta.
Al llarg de la sortida els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant l’activitat mitjançant un dossier de camp.

Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Làmines explicatives.
Maletí de mostres.

 

© biosferaeduca.com