Temàtica:
Coneixement del Medi.
Adreçat a:
Educació Primària.
Duració de l'activitat:
1:30 hores.


Objectius didàctics:
Aprendre conceptes com: productor primari, consumidor primari, consumidor secundari, consumidor terciari, depredador, superdepredador, etc.
Conèixer el concepte de xarxa tròfica.
Comprendre el complex i fràgil equilibri alimentari que hi ha entre les diferents espècies que habiten la Terra.
Metodologia de Treball:
Orientacions didàctiques
La realització de l'activitat fomenta l'aprenentatge a través de l'observació i de l'experimentació mitjançant el constructivisme.
Desenvolupament de les activitats:
PART TEÒRICA
L’educador realitza una exposició oral amb un power point de suport on l’alumne adquireix un millor coneixement de les xarxes tròfiques i observa diferents exemples.


PART PRÀCTICA
Consta d’un joc anomenat Joc de les Cadenes Tròfiques, és un molt bon recurs per tal que els alumnes entenguin d’una manera clara i participativa en què consisteix aquest concepte i les conseqüències d’eliminar esglaons dins l’equilibri tròfic.
El joc va adquirint complexitat en cursos més elevats.
Aquesta part queda complementada amb un dossier on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.
Materials i recursos utilitzats:
Dossier del professor i Dossier de l'alumne adequat segons el nivell educatiu.
Kit de taller per al joc.

 

© biosferaeduca.com