LES ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES EN ELS ECOSISTEMES NATURALS DE CATALUNYA: SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL I CAMPANYES D’ERADICACIÓ

Projecte INVACAT 2.0

La proliferació de les espècies exòtiques invasores (EEI) en els ecosistemes naturals d’arreu de Catalunya està minvant el seu estat de conservació i causant efectes rellevants sobre l’economia i la salut humanes. L’objectiu principal del projecte INVACAT 2.0 és difondre la problemàtica de les EEI, mitjançant tallers dirigits a sectors diversos de la societat i campanyes de divulgació en medis de comunicació i a la xarxa, i a través d’actuacions d’erradicació de plantes exòtiques invasores al Parc Natural del Cap de Creus, que promouran un canvi social d’actituds i de valors envers la conservació de la biodiversitat del nostre patrimoni natural.

Dossier Projecte INVACAT 2.0

Les EEI són propagades principalment per l’home i la sensibilització ambiental és la mesura més eficaç i amb menys cost en la lluita contra la seva proliferació

Durant les darreres dècades, diverses EEI han envaït els ecosistemes naturals d’arreu de Catalunya, causant una degradació dels ecosistemes nadius (ex: el lluç de riu i l’extinció dels peixos autòctons), així com efectes directes sobre l’home, tant a nivell econòmic (ex: el cargol poma i els cultius d’arròs al Delta de l’Ebre) com sanitari (ex: el mosquit tigre i la transmissió de malalties tropicals). Les EEI són propagades principalment per l’home i la seva gestió i control suposa una despesa econòmica considerable per les arques públiques dels països desenvolupats d’arreu del món. Per tant, les activitats d’educació i sensibilització ambiental que proposa el projecte INVACAT 2.0: els Tallers a l’aula (províncies de Tarragona, Barcelona i Girona) i les Jornades d’erradicació de plantes invasores al Cap de Creus (comarca de l’Alt Empordà); conjuntament amb les accions de difusió, contribuiran a disminuir la introducció i proliferació d’EEI a Catalunya.

Cronograma Projecte INVACAT 2.0

Les principals actuacions del projecte INVACAT 2.0 es duran a terme a:

TARRAGONA, BARCELONA I GIRONA

Donar a conèixer a la societat les principals espècies exòtiques invasores i la problemàtica associada, així com les accions que hom pot dur a terme per mitigar la seva introducció i proliferació al nostre territori; mitjançant la realització de tallers a l’aula dels centres escolars.

JORNADES D’ERRADICACIÓ AL CAP DE CREUS

Jornades de camp per a la millora de l’estat de conservació dels ecosistemes naturals en el Parc Natural de Cap de Creus, a través de l’erradicació d’espècies de plantes exòtiques invasores, la retirada de deixalles i l’educació ambiental.

Materials

Pòster Projecte INVACAT 2.0

Tríptic Projecte INVACAT 2.0